Aanmelding 2017 - 2018


1. Persoonlijke gegevens leerling

LET OP! Bij het invullen van een datum kunt u de datum typen. Bv. 12-01-2002.
(bij gebruik van de kalender moet u per maand terug klikken)

Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.
Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.
Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.

2. Vooropleiding

Indien van toepassing

Onderstaande VO gegevens invullen als de leerling overstapt van een andere school uit het voortgezet onderwijs.

Indien van toepassing

3. Ouder(s) / Verzorger(s) 1

Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.
Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.

Ouder(s) / Verzorger(s) 2

Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.
Vul de datum in (dd-mm-jjjj) of klik in de kalender.


4. Bijzonderheden

Gegevens die van belang kunnen zijn voor de begeleiding van de leerling, bijv. ADHD, ADD, PDD-NOS, medische gegevens, allergieën, uit huis plaatsing, etc.


5. Ondertekening

Dit formulier is digitaal ingevuld. U moet dit formulier ondertekenen bij het intakegesprek!